کلاس مدیریت زمان و برنامه‌ریزی: کلاسی اختیاری است که به صورت دو واحد درسی برای دانشجویان ترم یک هر دوره ارائه می شود. که امسال با عنوان طرح اصول و فنون موفقیت توسط به اجرا درآمد. مباحث مطرح شده در این کارگاه شامل شناخت هدف و برنامه ریزی جهت رسیدن به موفقیت بود که بخشی از آن توسط بنده و بخضی از آن توسط اساتید موفق دانشکده به اجرا درآمد. در پایان به کسانی که حضور کامل در کلاس‌ها داشتند نیز هدایایی به رسم یادبود تقدیم گردید.