تشکیل اولین نشست شورای راهبردی " مرکز مشاوره خشت اول "

اولین نشست شورای راهبردی مرکز مشاوره خشت اول، 25 شهریور ماه با حضور جمعی از اعضای این شورا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی نهاد نمایندگی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، در این نشست که با هدف بررسی شیوه های صحیح و اصولی جهت همسان گزینی جوانان در آستانه ازدواج برگزار شد، پس از ارائه و بررسی پیشنهادات اعضای شورا، مصوباتی به شرح ذیل تدوین گردید:

1.     تهیه و تعریف پروپوزال پروژه تحقیقاتی با روش های استاندارد پژوهشی ( فرآیند پروژه واحد شناسایی کشف و شناسایی دختران در آستانه ازدواج، شناسایی مردان در حال ازدواج، تناسب سنجی ها، میزان اقبال افراد در آستانه ازدواج در هر دانشکده )

2.     فرآیند اصلاح فرهنگ ها و طراحی مدل هایی مانند مروارید، الماس، زمرد در ازدواج   

گفتنی است، این نشست با حضور حجج اسلام دکتر طباطبایی، دکتر حسینی ذهان، مجیدی و دکتر محرری، دکتر روحانی و رحمان پور مدیر اجرایی دفتر نهاد دانشگاه برگزار گردید.