دیدار مسئولان دفتر نهاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اعضای تشکل جهاد دانشگاهی

تنی چند از مسئولان دفتر نهاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد با حضور در ساختمان جهاد دانشگاهی با اعضای فعال تشکل دانشجویی- فرهنگی این مرکز دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش روابط عمومی نهاد نمایندگی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دراین نشست دانشجویان ضمن طرح نکته نظرات خود در خصوص موضوعات مختلف فرهنگی - آموزشی پرسش هایی را حول این موضوعات مطرح و با مسئولان دفتر نهاد دانشگاه گفتگو کردند.

جلسه با اعضای تشکل جهاد دانشگاهی

جلسه با اعضای تشکل جهاد دانشگاهی