نشست مسئولان دفتر نهادرهبری دانشگاه با فعالان دانشجویی دانشکده پیراپزشکی

 اعضای دفتر نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی مشهد با حضور در دانشکده پیراپزشکی با اعضای فعال تشکل های دانشجویی- فرهنگی این دانشکده دیدار و گفتگو کردند.

 به گزارش روابط عمومی نهاد نمایندگی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دراین نشست دانشجویان ضمن طرح نکته نظرات، مشکلات و دغدغه های خود در خصوص موضوعات مختلف، به طرح پرسش هایی حول این موضوعات پرداختند که از سوی مسئولان دفتر نهاد دانشگاه پاسخ لازم ارائه شد.

 

دیدار مسئول نهاد رهبری با فعالان تشکل های دانشجویی

دیدار مسئول نهاد رهبری با فعالان تشکل های دانشجویی4

دیدار مسئول نهاد رهبری با فعالان تشکل های دانشجویی3