ششمین جشنواره مسیر خوشبختی؛

آغاز دومین مرحله‌ی دوره های آموزشی ویژه مجردین و زوجین دانشجو

دومین مرحله از دوره های آموزشی ستاد ازدواج دانشجویی استان از ابتدای بهمن در قالب ششمین جشنواره مسیر خوشبختی آغاز شده و تا پایان اسفند ماه ادامه خواهد داشت.

 به گزارش روابط عمومی ستاد ازدواج دانشجویی استان خراسان رضوی، این دوره ها در دو بخش مجردین و زوجین و به صورت متمرکز در مرکز همسان گزینی خشت اول( وابسته به دفتر نهاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد )، دانشکده بهداشت و برخی از مراکز آموزش عالی و دانشگاه های مشهد برگزار می شود.

بنا بر اعلام مدیر ستاد ازدواج دانشجویی استان خراسان رضوی، دانشجویانی که در مرحله نخست دوره های آموزشی شرکت نموده اند در مرحله دوم از مباحث تخصصی بهره مند خواهند شد.

۲۰۱۸۰۱۲۹ ۱۸۵۷۴۵

پوستر سال 96