مدیر ستاد ازدواج دانشجویی:

حُسن خلق، مهمترین شاخص در بحث ملاک های همسرگزینی است

 

دکتر روحانی در جمع دانشجویان مجرد ضمن برشمردن ملاک های همسرگزینی، توجه به ویژگی حُسن خلق را به عنوان  یکی از مهمترین شاخص ها در بحث ملاک‌های همسر گزینی مهم و ضروری دانست.

به گزارش روابط عمومی ستاد ازدواج دانشجویی استان خراسان رضوی، هفدهمین همایش جشنواره مسیر خوشبختی در بخش مجردین، با موضوع " ملاک های همسرگزینی" 25 بهمن ماه در تالار دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد.

 

حُسن خلق، مهمترین شاخص در بحث ملاک های همسرگزینی است

 

در این همایش مدیر ستاد ازدواج دانشجویی به موضوع تعیین ملاک ها و اولویت بندی آنها به منظور رسیدن به انتخاب صحیح و تحقق ازدواجی رضامند، متعالی و پایدار اشاره کرد و گفت: برای رسیدن به این مهم ضروری است که افراد با مهارت دهگانه زندگی حداقل آشنایی را داشته باشند.

وی در تشریح این مهارت ها گفت: مهارت "خودآگاهی" به معنای آگاهی از ویژگی ها، صفات، نقاط قوت و ضعف و فرصت ها وتهدیدات خود است.

 دکتر روحانی در توضیح مهارت همدلی نیز گفت: این مهارت 4 ویژگی دارد، اول اینکه فرد هیجانات خود را می شناسند و دوم هیجانات طرف مقابل را، سوم هیجاناتش را می تواند افزایش، کاهش و یا حفظ کند و چهارم آنکه پاسخ هیجانی مناسب می دهد.

 وی ادامه داد: موضوع تفکر نقادانه نیز از دیگر مهاتهای مهمی است که سبب می شود فرد در برابر اتفاقات پیرامون خود تحلیل داشته و هر موضوعی را به راحتی قبول نکنند به عبارتی موارد مثبت و منفی هر یک موضوع همزمان دیده می شود.

 

حُسن خلق، مهمترین شاخص در بحث ملاک های همسرگزینی است

 

دکتر روحانی از مهارت حل مساله به عنوان یکی دیگر از مهارتهای مهم در زندگی نام برد و افزود: خیلی از مسائلی که در زندگی مشترک مشکل ساز می شود موضوعات کوچکی است که به دلیل فقدان این مهارت در همسران به چالش های بزرگ مبدّل می شود. این مهارت گام هایی دارد که عبارتند از: 1) شناخت مسئله2) شناسایی راه حل 3) بررسی سود و زیان هر راه حل و گام چهارم اجرای بهترین راه حل و نهایتا در گام پنجم ارزشیابی صورت می پذیرد.

 وی همچنین با اشاره به مهارت " تصمیم گیری" گفت: همسران باید قدرت تصمیم گیری مستقل را داشته باشند و در مسائل مختلف وابسته به تصمیم گیری اطرافیان نباشند زیرا این امر نه تنها بر توانایی آنان در تصمیم گیری های دیگر تاثیر می گذارد بلکه به نوعی زمینه دخالت دیگران در زندگی آنان را نیز فراهم می کند و این موضوع هرگز به معنای دریافت مشورت از دیگران نیست بلکه اشاره به تصمیم نهایی دارد.

 مدیر ستاد ازدواج دانشجویی، از موضوع "حُسن خلق" به عنوان یکی از مهم ترین ملاک های انتخاب همسر یاد کرد و گفت: این موضوع تا بدان حد اهمیت دارد که امام صادق علیه السلام در خصوص آن می فرمایند به فردی که حُسن خلق ندارد، دختر ندهید.

 وی در همین ارتباط افزود: این موضوع را می توان با در نظر داشتن چند ویژگی دریافت که عبارت اند از 1- الفت گیری و الفت پذیری 2- انعطاف پذیری 3- شوخ طبعی 4- خوش رویی 5- خوش گویی 6- خرسندی در خوشایندها و ناخرسند نشدن در ملایمات 7- مهار خشم

 این کارشناس حوزه روانشناسی با بیان اینکه شناخت قبل از ازدواج مستلزم شناخت ویژگی های عمومی فرد می باشد، تأکید کرد آگاهی یافتن از این ویژگی های فردی نیازمند جلسات متعدد آشنایی و ارتباط مستقیم افراد با یکدیگر است و لذا فردی که با ارزیابی عکس چهره ی فردی دیگر صلاحیت او را برای همسر بودن تأیید یا رد می کند کاری اشتباه است.

وی در عین حال تأکید کرد: علاقه ومحبت قبل از ازدواج باید تا حدی وجود داشته باشد به عبارتی اگر پس از جلسات آشنایی باز هم هیچ علاقه و محبتی بین زوجین ایجاد نشود حتی در صورت فراهم بودن سایر ملاک ها و معیارها بازهم آن ازدواج زیاد توصیه نمی شود. از سوی دیگر عشق های آتشین قبل از ازدواج کاملا مردود است.

دکتر روحانی افزود: افراد باید از ظاهربینی و مادی گرایی در امر انتخاب همسر بپرهیزند و ضمن آن، به تفاوت های طبقاتی و خرده فرهنگ ها که نقش مهمی در پایداری زندگی مشترک دارند نیز توجه وافری داشته باشند