معاون پژوهشی انجمن مطالعات خانواده در ایران:

دینداری همسران، به استحکام خانواده کمک می کند  

 

دکتر کردی با اشاره به نقش اعتقادات دینی همسران در قوام یافتن زندگی مشترک گفت: به هرمیزان ارتباط همسران با دین و معارف آن بیشتر باشد زندگی آنان پایداری بیشتری خواهد داشت.

به گزارش روابط عمومی ستاد ازدواج دانشجویی خراسان رضوی، دهمین همایش از سلسله همایش های جشنواره مسیر خوشبختی ویژه متأهلین با موضوع « نقش همسران در استحکام خانواده»   برگزار شد.

در این همایش دکتر عبدالرضا کردی، معاون پژوهشی انجمن مطالعات خانواده در ایران، با بیان اینکه زن و مرد هر دو نقشی مهم و تاثیرگذار در استحکام بنیان خانواده دارند، افزود: این نقش در قالب مهارتهای متعدد، هم در خصوص زن و هم مرد مطرح می شود که از جمله ی آن مهارت زن در " مهرورزی، مدیریت اقتصادی، مدیریت تغذیه، اقتدار آفرینی در رابطه با همسر و درک نیازها و انتظارات او و گفتگوی موثر" است.

 

همایش متاهلین با حضور استاد عبدالرضاکردی

 

وی، " اعمال اقتدار مثبت در خانواده، ابهت و ایمنی بخشی، داشتن نگاه، بیان و رفتار گرم، مشکل گشایی و لذت بخش کردن فضای خانواده" را از مهارتهای مرد در زندگی مطرح و تصریح کرد: " مهارت نوازشگری جسمی، عاطفی، اجتماعی و معنوی" نیز از جمله مهارت هایی است که بصورت مشترک باید از سوی همسران کسب و انجام شود.

کردی ادامه داد: مفهوم نوازشگری اجتماعی و معنوی آن است که فرد در محیط هایی غیر از زندگی مشترک ( از جمله در جمع خانواده ی خود) همسرش را مورد پشتیبانی و حمایت قرار داده (نوازش اجتماعی) و برای صحت و پایدار بودن او دعا کند(نوازشگری معنوی).

مودت، رحمت و تسکین (MRT)؛ مدلی مناسب در تقویت روابط همسران

عضو هیات علمی طرح ملی آموزش خانواده، از سه موضوع مودت، رحمت و تسکین (MRT) به عنوان مدلی مناسب در تقویت روابط همسران یاد کرد و در توضیح آن گفت: در این مدل هر یک از موضوعات مذکور میتواند در ابعاد گوناگونی نمود یابد.

وی اضافه کرد: برای نمونه موضوع مودت را میتوان به اشکال گوناگونِ زبانی، بصری، تماس جسمی، اشیإ محور( بهره گیری از وسایل ارتباطی) و احیإ محور( دعای خیر همسران برای یکدیگر) نشان داد.

کردی ادامه داد: موضوع رحمت بین همسران را نیز می توانیم در پنج قسمِ " رحمت ذهنی، عینی، معنوی، خانوادگی و اجتماعی" در نظر بگیریم که سه قسم اول مستقیما وابسته به رفتار فرد با همسرش و دو قسم دیگر متاثر از عملکرد او در محیط خانوادگی و اجتماعی است.

این کارشناس و مشاور خانواده افزود: عنصر رحمت در خانواده می تواند به پنج اتفاق خوب منتج شود که عبارتند از ایجاد محبت سرشار همسران، بخشش دایمی، تکریم همه جانبه، تلطیف کلامی و ترفیع منزلتی.

وی با بیان اینکه موضوع تسکین به عنوان آخرین بخش مدل MRT باید مورد توجه قرار گیرد افزود: این موضوع شامل تسکین زبانی، تسکین درون فردی و برون فردی و تسکین معنوی است که در نهایت می تواند به ایجاد حس خوب امنیت داشتن و ثبات روانی همسران منجر شود.

 

همایش متاهلین با حضور استاد عبدالرضاکردی

 

دینداری همسران، به استحکام خانواده کمک می کند  

رییس کمیسیون کشوری سبک زندگی اسلامی، به نقش اعتقادات دینی همسران در قوام یافتن زندگی مشترک نیز اشاره کرد و گفت: به هرمیزان ارتباط همسران با دین و معارف آن بیشتر باشد زندگی آنان پایداری بیشتری خواهد داشت.

کردی خاطرنشان کرد: نمونه معاصر این امر، امام خمینی (ره) و علامه طباطبایی(ره) هستند که همواره با تأسی به دستورات دینی، زندگی توام با محبت و پایداری و علیرغم جایگاه شاخص دینی، در محیط خانواده مشارکت و تعهد نسبت به مسوولیت های خود داشتند

وی یادآور شد: تلاش همسران در جهت جلب رضایت یکدیگر موجب خوشنودی خداوند است و در استحکام زندگی آنان نقش بسزایی دارد.

 

همایش متاهلین با حضور استاد عبدالرضاکردی