آرشیو خوابگاه دانشجویی

آماده سازی مسجد جهت برگزاری مراسم شهادت حضرت زهرا (سلام ا... علیها) توسط بچه‌های هیات دانشجویی تشنگان علقمه