آرشیو خوابگاه دانشجویی

جلسه آموزش روخوانی و تجوید
 

جلسه آموزش روخوانی و تجوید ویژه نونهالان هر شب بعد از نماز مغرب و عشاء توسط استاد خادم