آرشیو خوابگاه دانشجویی

حلقه معرفت
 

حلقات معرفت در برخی از شبها و با حضور دانشجویان برگزار می‌شود. این حلقات که با حضور امام جماعت مسجد برگزار می‌شود، گاهی اوقات از فعالان قدیمی فرهنگی دانشگاه نیز با هدف انتقال تجربیات و انگیزه دهی به دانشجویان علاقمند و فعال فرهنگی دعوت به عمل می‌آید.