آرشیو فرهنگ‌کده دانشکده پیراپزشکی

جشن میلاد حضرت زینب (سلام ا... علیها)
 

جشن میلاد حضرت زینب (سلام ا... علیها) با حضور اساتید و پرسنل دانشکده و با دعوت از مداح و به همراه پذیرایی در روز سه‌شنبه و در مکان نمازخانه برگزار گردید.