آرشیو فرهنگ‌کده بیمارستان طالقانی

خاطره‌گویی رزمندگان دفاع مقدس بیمارستان در هفته دفاع مقدس