معرفی دفتر نهاد

نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ علوم پزشکی مشهد

معرفی دفتر نهاد

در سال 1363 به درخواست جمعی از دانشگاهیان مبنی بر ضرورت حضور نمایندگانی از روحانیت در دانشگاه‌ها، دفتر نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها تشکیل شد. همچنین بر اساس دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت ا... خامنه‌ای (مد ظله العالی) مبنی بر تجدید نظر در اساسنامه شورای نمایندگان و دفاتر آنها در دانشگاهها (موضوع مصوبه شماره 1368 دش مورخ 69/04/28 شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحیه‌های آن) و ایجاد سازمان جدیدی برای تحقق اهداف مورد نظر معظم‌له (نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها) با اهداف ذیل تشکیل شد:

1- توسعه و تعمیق آگاهی‌ها و علایق اسلامی دانشجویان و دانشگاهیان و تبیین ارزشهای اسلامی
2- ایجاد و گسترش فضای معنوی و اسلامی در دانشگاه‌ها و رشد فضایل اخلاقی در دانشگاهیان
3- رسد بینش سیاسی در محیط دانشگاه
4- حمایت و هدایت فکری تشکل‌های دانشجویی و دانشگاهی
5- حاکمیت بخشیدن به ارزش‌های اسلامی و انقلابی در سطوح اجرایی و علمی
6- مقابله با ترویج عقاید و افکار انحرافی و هجوم فرهنگی و تقویت روح خودباوری و استقلال فکری
7- تقویت پیوند حوزه و دانشگاه