شرح وظایف روابط عمومی

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
مهدی قاسمی/ کارشناس مسئول روابط عمومی / . /
مهدی قاسمی
مهدی قاسمی/ کارشناس مسئول روابط عمومی / . /
تلفن: 38411536-051 آدرس: خیابان دانشگاه - روبروی دانشگاه 18 - ساختمان قرشی - نهاد رهبری - واحد روابط عمومی

6- توسعه و ساماندهی نظام اطلاع‌رسانی و اطلاع‌یابی

7- توسعه منابع و توانمندسازی نیروی انسانی روابط عمومی

8- نظارت برعملکرد حوزه‌های مختلف روابط عمومی

9- نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های مصوب
1- تقویت ارتباط و همگرایی درون سازمانی و توسعه ارتباطات برون سازمانی

2- توسعه ارتباطات سازمانی و تکریم ارباب رجوع

3- مطالعه افکار عمومی (کارکنان و دانشجویان) و توجه به نیاز آنان

4- تقویت فرهنگ اسلامی و گرامیداشت مناسبتهای ملی و مذهبی

5- معرفی فعالیت‌ها و توانمندی‌های دفتر نهاد