شرح وظایف واحد سمعی بصری

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
حامد عطاردی کارشناس واحد سمعی بصری
حامد عطاردی
حامد عطاردی کارشناس واحد سمعی بصری
تلفن: 38411536-051 آدرس: خیابان دانشگاه - روبروی دانشگاه 18 - ساختمان قرشی - نهاد رهبری - روابط عمومی - واحد سمعی بصری

.
1- فیلم‌برداری و عکاسی (پس ازدریافت درخواست از مسئولین ستادها و تایید مسئول روابط عمومی)

2- تدوین فیلم وعکس‌ها با توجه به درخواست

3- تولید محتوای چندرسانه‌ای در صورت درخواست نیاز واحدها

4- آرشیو فیلم و عکس‌ها