شرح وظایف واحد روابط عمومی الکترونیک

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
کارشناس واحد روابط عمومی الکترونیک
کارشناس واحد روابط عمومی الکترونیک
تلفن: 38411536-051 آدرس: خیابان دانشگاه - روبروی دانشگاه 18 - ساختمان قرشی - نهاد رهبری - روابط عمومی - واحد روابط عمومی الکترونیک

.
1- ارسال رایانامه و پیامک (پس از دریافت درخواست از مسئولین ستادها و تایید مسئول روابط عمومی)

2- تهیه محتوای رایانامه و پیامک با توجه به نوع درخواست برنامه‌ها

3- ارائه به طراح برای تنظیم محتوا

4- تایید محتوا توسط مسئول برنامه و روابط عمومی

5- ارسال به مخاطبین با توجه به درخواست

6- ارسال رایانامه گروهی مناسبتی