شرح وظایف واحد خبر

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
زهره قدیری کارشناس واحد خبر
زهره قدیری
زهره قدیری کارشناس واحد خبر
تلفن: 38411536-051 آدرس: خیابان دانشگاه - روبروی دانشگاه 18 - ساختمان قرشی - نهاد رهبری - روابط عمومی - واحد خبر

.
1- تهیه خبر (پس از دریافت درخواست از مسئولین ستادها و تایید مسئول روابط عمومی)

2- تنظیم خبر بر اساس حضور در برنامه‌ها یا استخراج از فایل صوتی

3- پیگیری تایید خبر توسط مسئول محترم نهاد یا مدیر اجرایی

4- تهیه عکس برنامه از واحد سمعی بصری یا واحد خبر

5- بارگزاری در سایت نهاد و وبدا

6- ارسال خبر برای سایت دانشگاه یا نهاد مرکز یا خبرگزاری‌ها پس از تایید مسئولین

7- تهیه و تنظیم محتوای نشریه اشراق