محمد امیری

رابط فرهنگ‌کده بیمارستان طالقانی
محمد امیری

اهم فعالیتهای فرهنگ‌کده

جلسه با فعالین فرهنگی جهت راه اندازی نشریه بیمارستان طالقانی

جلسه با فعالین فرهنگی جهت راه اندازی نشریه بیمارستان طالقانی

جلسه با فعالین فرهنگی جهت راه اندازی نشریه بیمارستان طالقانی و گفتگو در رابطه با ترویج...

توزیع قرآن های صفحه ای با ترجمه و تفسیر اجمالی

توزیع قرآن های صفحه ای با ترجمه و تفسیر اجمالی

                      ...

نشست بررسی صدر ابلاغیه فعالیت مسوول فرهنگکده در بیمارستان

نشست بررسی صدر ابلاغیه فعالیت مسوول فرهنگکده در بیمارستان

نشست بررسی صدر ابلاغیه فعالیت مسوول فرهنگکده در بیمارستان با توجه به درخواست از ریییس...

جلسه با آقای حاجی بابایی و محمد پور پیرامون مسایل فرهنگی وتامیل  هزینه های مالی

جلسه با آقای حاجی بابایی و محمد پور پیرامون مسایل فرهنگی وتامیل هزینه های مالی

جلسه با آقای حاجی بابایی و محمد پور پیرامون مسایل فرهنگی وتامیل  هزینه های مالی

گفتگو پیرامون مسایل فرهنگی با دکتر وجدانی رئیس محترم بیمارستان

گفتگو پیرامون مسایل فرهنگی با دکتر وجدانی رئیس محترم بیمارستان

گفتگو پیرامون مسایل فرهنگی با دکتر وجدانی رئیس محترم بیمارستان

مراسم سوگواری روز شهادت حضرت خدیجه(س)در مکان نمازخانه بیمارستان طالقانی

مراسم سوگواری روز شهادت حضرت خدیجه(س)در مکان نمازخانه بیمارستان طالقانی

اجرای مراسم سوگواری روز شهادت حضرت خدیجه(س)در مکان نمازخانه بیمارستان طالقانی

مشخصات فرهنگی

ریاست بیمارستان

مدیر بیمارستان

دکتر محمد وجدانی دکتر مسعود خانی


- شورای فرهنگی دانشکده
اعضا:
- دکتر محمد وجدانی (ریاست بیمارستان) - حجه‌الاسلام امیری - مریم خضری - احمدرضا علیپور - غلامعباس ظریف - علیرضا قوامی - آقای حسینی

توالی برگزاری جلسات: ماهیانه