محمد امیری

رابط فرهنگ‌کده بیمارستان طالقانی
محمد امیری

اهم فعالیتهای فرهنگ‌کده

جلسه با کارگروه ورزشی بیمارستان طالقانی

جلسه با کارگروه ورزشی بیمارستان طالقانی

جلسه با مدیر مرکز دکتر دهقان وکارگروه ورزشی با موضوع پیگیری برگزاری اردو خانواده ها ی...

گفتگوی دوستانه با پرسنل حراست  پیرامون همکاری در فعالیتهای فرهنگی

گفتگوی دوستانه با پرسنل حراست پیرامون همکاری در فعالیتهای فرهنگی

گفتگوی دوستانه با پرسنل حراست  پیرامون همکاری در فعالیتهای...

جلسه با فعالین فرهنگی جهت راه اندازی نشریه بیمارستان طالقانی

جلسه با فعالین فرهنگی جهت راه اندازی نشریه بیمارستان طالقانی

جلسه با فعالین فرهنگی جهت راه اندازی نشریه بیمارستان طالقانی و گفتگو در رابطه با ترویج...

توزیع قرآن های صفحه ای با ترجمه و تفسیر اجمالی

توزیع قرآن های صفحه ای با ترجمه و تفسیر اجمالی

                      ...

مراسم سوگواری روز شهادت حضرت خدیجه(س)در مکان نمازخانه بیمارستان طالقانی

مراسم سوگواری روز شهادت حضرت خدیجه(س)در مکان نمازخانه بیمارستان طالقانی

اجرای مراسم سوگواری روز شهادت حضرت خدیجه(س)در مکان نمازخانه بیمارستان طالقانی

جلسه با اعضای فرهنگی بیمارستان طالقانی

جلسه با اعضای فرهنگی بیمارستان طالقانی

جلسه با اعضای فرهنگی موضوع:  پیگیری و جاری نمودن نشریه بیمارستان

مشخصات فرهنگی

 

ریاست بیمارستان

مدیر بیمارستان

دکتر محمد وجدانی دکتر علی دهقانی

 

شورای فرهنگی دانشکده
اعضا:
- دکتر محمد وجدانی (ریاست بیمارستان) - حجه‌الاسلام امیری - مریم خضری - احمدرضا علیپور - غلامعباس ظریف - علیرضا قوامی - آقای حسینی

توالی برگزاری جلسات: ماهیانه

کمیته فرهنگی ـ رفاهی ـ ورزشی
اعضا:
دکتر محمد وجدانی (ریاست بیمارستان) - دکتر علی دهقانی (مدیریت بیمارستان) - حجت‌الاسلام محمد امیری - محمد موحدی‌نژاد - علی‌رضا شادی - معصومه اسماعیلی - حامد حسینی - دکتر آزاده قرایی - جمشید علی‌پور - مریم خضری - علی‌رضا قوامی - مهندس معصومی - غلام‌عباس ظریف - نجمه خوشخو - آقای رحیمی
 
توالی برگزاری: دو هفته یک بار
 
کمیته مشارکت‌های مردمی
اعضا:
دکتر محمد وجدانی - دکتر علی دهقانی - حجت‌الاسلام محمد امیری - جمشید علی‌پور - مریم خضری - محمد موحدی‌نژاد  - مهندس نصرالله‌زاده - مهندس شرکا - تکتم گریوانی - خانم فخار - آقای سروی - مهندس مادر شاهی
 
توالی برگزاری: دو هفته یکبار