محمد امیری

رابط فرهنگ‌کده بیمارستان طالقانی
محمد امیری

اهم فعالیتهای فرهنگ‌کده

دیدار نورزوی با کارمندان به همراه مسئولین

دیدار نورزوی با کارمندان به همراه مسئولین

دیدار نورزوی با کارمندان به همراه...

ارتباط چهره به چهره و گفتگوی صمیمی با پرسنل

ارتباط چهره به چهره و گفتگوی صمیمی با پرسنل

ارتباط چهره به چهره و گفتگوی صمیمی با پرسنل   ارتباط...

جلسه با اعضای هسته فرهنگی

جلسه با اعضای هسته فرهنگی

جلسه با اعضای هسته فرهنگی  

زیارت عاشورا در ایام محرم و صفر و سخنرانی

زیارت عاشورا در ایام محرم و صفر و سخنرانی

زیارت عاشورا در ایام محرم و صفر و سخنرانی  

خاطره‌گویی رزمندگان دفاع مقدس

خاطره‌گویی رزمندگان دفاع مقدس

خاطره‌گویی رزمندگان دفاع مقدس بیمارستان در هفته دفاع...

نمایشگاه کتاب

نمایشگاه کتاب

نمایشگاه کتاب  

مشخصات فرهنگی

ریاست بیمارستان

مدیر بیمارستان

دکتر محمد وجدانی دکتر مسعود خانی


- شورای فرهنگی دانشکده
اعضا:
- دکتر محمد وجدانی (ریاست بیمارستان) - حجه‌الاسلام امیری - مریم خضری - احمدرضا علیپور - غلامعباس ظریف - علیرضا قوامی - آقای حسینی

توالی برگزاری جلسات: ماهیانه