حسین غلامی

رابط فرهنگ‌کده دانشکده داروسازی
مسعود پورشفیعی

اهم فعالیتهای فرهنگ‌کده

جلسه شورای فرهنگی مرکز با حضور کامل اعضاء

جلسه شورای فرهنگی مرکز با حضور کامل اعضاء

جلسه شورای فرهنگی مرکز با حضور کامل اعضاء  و پیگیری مصوبات ماه گذشته و کمیته حجاب و...

جلسه شورای فرهنگی دانشکده داروسازی با موضوع برنامه های ماه مبارک رمضان

جلسه شورای فرهنگی دانشکده داروسازی با موضوع برنامه های ماه مبارک رمضان

جلسه شورای فرهنگی دانشکده داروسازی با موضوع برنامه های ماه مبارک رمضان

حضور در جمع صمیمانه دانشجویان که به مناسبت سالگرد ازدواج یکی از دانشجویان دانشکده

حضور در جمع صمیمانه دانشجویان که به مناسبت سالگرد ازدواج یکی از دانشجویان دانشکده

حضور در جمع صمیمانه دانشجویان که به مناسبت سالگرد ازدواج یکی از دانشجویان دانشکده

بازدید از آسایشگاه جانبازان امام خمینی

بازدید از آسایشگاه جانبازان امام خمینی

بازدید از آسایشگاه جانبازان امام خمینی به مناسبت روز جانباز همراه پرسنل...

مراسم جشن تولد توسط دانشجویان در اتاق رابط نهاد رهبری

مراسم جشن تولد توسط دانشجویان در اتاق رابط نهاد رهبری

مراسم جشن تولد توسط دانشجویان در اتاق رابط نهاد...

برگزاری جلسه شورای فرهنگی

برگزاری جلسه شورای فرهنگی

برگزاری جلسه شورای فرهنگی در تاریخ ۱/۱۸ با مصوبات...

مشخصات فرهنگی

 

ریاست دانشکده

معاونت دانشجویی و فرهنگی

کارشناس فرهنگی
دکتر علی بدیعی دکتر زهرا خشایارمنش مرتضی علیزاده

 

تشکل‌های دانشجویی

مسئول
بسیج دانشجویی آقای روزبهی (برادران)
خانم طهورا قاسم زاده (خواهران)
جامعه اسلامی دانشجویان آقای قلی‌نژاد
انجمن اسلامی دانشجویان آقای مشکوری
جهاد دانشگاهی آقای سهیلی‌فر

- شورای فرهنگی دانشکده
اعضا:
- دکتر محسن ایمن‌شهیدی - دکتر زهرا خشایارمنش - حجت‌الاسلام حسین غلامی - مرتضی علیزاده - مرتضی معینیان - محمدمهدی حسن‌زاده - دکتر سعیده دشتی - نماینده بسیج - نماینده انجمن اسلامی

توالی برگزاری جلسات: ماهیانه