حسین غلامی

رابط فرهنگ‌کده دانشکده داروسازی
مسعود پورشفیعی

اهم فعالیتهای فرهنگ‌کده

برگزاری جلسه شورای فرهنگی

برگزاری جلسه شورای فرهنگی

برگزاری جلسه شورای فرهنگی در تاریخ ۱/۱۸ با مصوبات...

تقدیر از کارمندان دانشکده و تقدیم هدایا

تقدیر از کارمندان دانشکده و تقدیم هدایا

تقدیر از کارمندان دانشکده و تقدیم...

بروزرسانی بردهای دانشکده داروسازی

بروزرسانی بردهای دانشکده داروسازی

بروزرسانی بردهای دانشکده...

برگزاری مراسم شهادت حضرت زهرا (سلام ا... علیها)

برگزاری مراسم شهادت حضرت زهرا (سلام ا... علیها)

برگزاری مراسم شهادت حضرت زهرا (سلام ا......

جلسه مشورتی با تشکل‌ها

جلسه مشورتی با تشکل‌ها

جلسه مشورتی با تشکل‌   جلسه مشورتی با تشکل‌های...

جلسه معارفه آقای دکتر بدیهی ریاست محترم دانشکده

جلسه معارفه آقای دکتر بدیهی ریاست محترم دانشکده

جلسه معارفه آقای دکتر بدیهی ریاست محترم...

مشخصات فرهنگی

 

ریاست دانشکده

معاونت دانشجویی و فرهنگی

کارشناس فرهنگی
دکتر علی بدیعی دکتر زهرا خشایارمنش مرتضی علیزاده

 

تشکل‌های دانشجویی

مسئول
بسیج دانشجویی آقای روزبهی (برادران)
خانم طهورا قاسم زاده (خواهران)
جامعه اسلامی دانشجویان آقای قلی‌نژاد
انجمن اسلامی دانشجویان آقای مشکوری
جهاد دانشگاهی آقای سهیلی‌فر

- شورای فرهنگی دانشکده
اعضا:
- دکتر محسن ایمن‌شهیدی - دکتر زهرا خشایارمنش - حجت‌الاسلام حسین غلامی - مرتضی علیزاده - مرتضی معینیان - محمدمهدی حسن‌زاده - دکتر سعیده دشتی - نماینده بسیج - نماینده انجمن اسلامی

توالی برگزاری جلسات: ماهیانه