حسین غلامی

رابط فرهنگ‌کده دانشکده داروسازی
مسعود پورشفیعی

اهم فعالیتهای فرهنگ‌کده

حضور رابط فرهنگی دفتر نهاد دانشگاه در بین دانشجویان جدیدالورود و اهدای گل به دانشجویان

حضور رابط فرهنگی دفتر نهاد دانشگاه در بین دانشجویان جدیدالورود و اهدای گل به دانشجویان

 حضور رابط فرهنگی دفتر نهاد دانشگاه در بین دانشجویان جدیدالورود و اهدای گل به...

ویژه برنامه های دهه اول ماه محرم در دانشکده داروسازی برگزار شد

ویژه برنامه های دهه اول ماه محرم در دانشکده داروسازی برگزار شد

ویژه برنامه های دهه اول ماه محرم در دانشکده داروسازی برگزار شد همزمان با دهه اول محرم ،...

فضاسازی دانشکده داروسازی در ایام ویژه‌ی دفاع مقدس

فضاسازی دانشکده داروسازی در ایام ویژه‌ی دفاع مقدس

  آماده سازی فضای دانشکده داروسازی در ایام ویژه‌ی دفاع مقدس همزمان با آغاز هفته...

حضور رابط فرهنگی دفتر نهاد دانشگاه و جمعی از دانشجویان و اساتید دانشکده داروسازی در منزل شهید مدافع حرم

حضور رابط فرهنگی دفتر نهاد دانشگاه و جمعی از دانشجویان و اساتید دانشکده داروسازی در منزل شهید مدافع حرم

 حضور رابط فرهنگی دفتر نهاد دانشگاه و جمعی از دانشجویان و اساتید دانشکده داروسازی...

تشکیل نشست شورای فرهنگی دانشکده داروسازی با حضور اکثریت اعضاء

تشکیل نشست شورای فرهنگی دانشکده داروسازی با حضور اکثریت اعضاء

   تشکیل نشست شورای فرهنگی دانشکده داروسازی با حضور اکثریت اعضاء  شورای...

جلسه شورای فرهنگی مرکز با حضور کامل اعضاء

جلسه شورای فرهنگی مرکز با حضور کامل اعضاء

جلسه شورای فرهنگی مرکز با حضور کامل اعضاء  و پیگیری مصوبات ماه گذشته و کمیته حجاب و...

مشخصات فرهنگی

 

ریاست دانشکده

معاونت دانشجویی و فرهنگی

کارشناس فرهنگی
دکتر علی بدیعی دکتر زهرا خشایارمنش مرتضی علیزاده

 

تشکل‌های دانشجویی

مسئول
بسیج دانشجویی آقای روزبهی (برادران)
خانم طهورا قاسم زاده (خواهران)
جامعه اسلامی دانشجویان آقای قلی‌نژاد
انجمن اسلامی دانشجویان آقای مشکوری
جهاد دانشگاهی آقای سهیلی‌فر

- شورای فرهنگی دانشکده
اعضا:
- دکتر محسن ایمن‌شهیدی - دکتر زهرا خشایارمنش - حجت‌الاسلام حسین غلامی - مرتضی علیزاده - مرتضی معینیان - محمدمهدی حسن‌زاده - دکتر سعیده دشتی - نماینده بسیج - نماینده انجمن اسلامی

توالی برگزاری جلسات: ماهیانه