علی بنکدار

رابط فرهنگ‌کده دانشکده علوم پیراپزشکی
علی بنکدار

اهم فعالیتهای فرهنگ‌کده

حضور در مزار شهدا و غبارروبی با حضور پرسنل دانشکده

حضور در مزار شهدا و غبارروبی با حضور پرسنل دانشکده

حضور در مزار شهدا و غبارروبی به همراه پرسنل دانشکده با هدف ترویج فرهنگ ایثار و...

برگزاری مراسم عزاداری و سخنرانی ویژه ماه محرم و صفر در دانشکده پیراپزشکی

برگزاری مراسم عزاداری و سخنرانی ویژه ماه محرم و صفر در دانشکده پیراپزشکی

برگزاری مراسم عزاداری و سخنرانی در دانشکده پیراپزشکی همزمان با ایام محرم و...

حضور دانشجویان دانشکده پیراپزشکی در محل فرهنگکده دانشکده

حضور دانشجویان دانشکده پیراپزشکی در محل فرهنگکده دانشکده

حضور دانشجویان دانشکده پیراپزشکی در محل فرهنگکده‌ی دانشکده و تبیین برنامه های رابط دفتر...

حضور رابط فرهنگی دفتر نهاد دانشگاه در بین دانشجویان جدیدالورود

حضور رابط فرهنگی دفتر نهاد دانشگاه در بین دانشجویان جدیدالورود

حضور رابط فرهنگی دفتر نهاد دانشگاه در بین دانشجویان جدیدالورود با هدف تبیین فعالیتهای...

 حضور مسئول فرهنگکده دانشکده پیراپزشکی در جشن استقبال از دانشجویان جدید الورود

حضور مسئول فرهنگکده دانشکده پیراپزشکی در جشن استقبال از دانشجویان جدید الورود

 حضور مسئول فرهنگکده دانشکده پیراپزشکی در جشن استقبال از دانشجویان جدید...

حضور رابط جشنواره خانواده قرآنی در بخش های مختلف دانشکده پیراپزشکی

حضور رابط جشنواره خانواده قرآنی در بخش های مختلف دانشکده پیراپزشکی

حضور رابط جشنواره خانواده قرآنی در بخش های مختلف دانشکده پیراپزشکی بمنظور تبلیغ و اطلاع...

مشخصات فرهنگی

ریاست دانشکده

معاونت دانشجویی و فرهنگی

کارشناس فرهنگی
دکتر علی فیضی دکتر حمید صادقیان حسین نوری

تشکل‌های دانشجویی

مسئول
بسیج دانشجویی آقای میری (برادران) خانم حسینی (خوهران)
جامعه اسلامی دانشجویان آقای صدری
انجمن اسلامی دانشجویان آقای میدانی
جهاد دانشگاهی -

- شورای فرهنگی دانشکده
اعضا:
دکتر علی فیضی (ریاست دانشکده) - دکتر حمید صادقیان - علی‌اکبر فتحعلی‌زاده - امیرحسین ضیایی مشهدی - صفیه صادقیان روشنایی - حسین زشکی - حجت‌الاسلام بنکدار - حسین نوری - مسئولین تشکل‌های دانشجویی

توالی برگزاری جلسات: دو ماه یکبار