علی بنکدار

رابط فرهنگ‌کده دانشکده علوم پیراپزشکی
علی بنکدار

اهم فعالیتهای فرهنگ‌کده

جلسه با اعضاء شورای فرهنگی

جلسه با اعضاء شورای فرهنگی

جلسه با اعضاء شورای فرهنگی   جلسه با اعضاء شورای...

غبارروبی مزار شهدا

غبارروبی مزار شهدا

غبارروبی مزار شهدا   پنجشنبه 12 بهمن 1396 با دعوت از...

جشن میلاد حضرت زینب (سلام ا... علیها)

جشن میلاد حضرت زینب (سلام ا... علیها)

جشن میلاد حضرت زینب (سلام ا... علیها)   جشن میلاد...

جلسه با مسئول بسیج دانشکده

جلسه با مسئول بسیج دانشکده

جلسه با مسئول بسیج دانشکده   جلسه با مسئول بسیج...

جلسه با مسئول انجمن اسلامی

جلسه با مسئول انجمن اسلامی

جلسه با مسئول انجمن اسلامی   جلسه با مسئول انجمن...

جلسه با مسئول مجمع خیرین

جلسه با مسئول مجمع خیرین

جلسه با مسئول مجمع خیرین آقای حسن عرب   جلسه با مسئول...

مشخصات فرهنگی

ریاست دانشکده

معاونت دانشجویی و فرهنگی

کارشناس فرهنگی
دکتر علی فیضی دکتر حمید صادقیان حسین نوری

تشکل‌های دانشجویی

مسئول
بسیج دانشجویی آقای میری (برادران) خانم حسینی (خوهران)
جامعه اسلامی دانشجویان آقای صدری
انجمن اسلامی دانشجویان آقای میدانی
جهاد دانشگاهی -

- شورای فرهنگی دانشکده
اعضا:
دکتر علی فیضی (ریاست دانشکده) - دکتر حمید صادقیان - علی‌اکبر فتحعلی‌زاده - امیرحسین ضیایی مشهدی - صفیه صادقیان روشنایی - حسین زشکی - حجت‌الاسلام بنکدار - حسین نوری - مسئولین تشکل‌های دانشجویی

توالی برگزاری جلسات: دو ماه یکبار