علی بنکدار

رابط فرهنگ‌کده دانشکده علوم پیراپزشکی
علی بنکدار

اهم فعالیتهای فرهنگ‌کده

جشن ولادت حضرت زهرا (سلام‌ا... علیها)

جشن ولادت حضرت زهرا (سلام‌ا... علیها)

جشن ولادت حضرت زهرا (سلام‌ا... علیها) و تقدیر از مقام بانوان...

جلسه با مسئول بسیج و مسئول آموزش

جلسه با مسئول بسیج و مسئول آموزش

جلسه با مسئول بسیج آقای علی کهن و مسئول آموزش   -...

اردوی تفریحی

اردوی تفریحی

اردوی تفریحی   برگزاری اردو در ابتدای ترم دوم سال...

استقبال از دانشجویان در ترم جدید

استقبال از دانشجویان در ترم جدید

استقبال از دانشجویان در ترم جدید   با توجه به شروع...

جلسه با اعضاء شورای فرهنگی

جلسه با اعضاء شورای فرهنگی

جلسه با اعضاء شورای فرهنگی   جلسه با اعضاء شورای...

جلسه با اعضای شورای فرهنگی آقایان

جلسه با اعضای شورای فرهنگی آقایان

جلسه با اعضای شورای فرهنگی آقایان   خزایی مسئول فنی...

مشخصات فرهنگی

ریاست دانشکده

معاونت دانشجویی و فرهنگی

کارشناس فرهنگی
دکتر علی فیضی دکتر حمید صادقیان حسین نوری

تشکل‌های دانشجویی

مسئول
بسیج دانشجویی آقای میری (برادران) خانم حسینی (خوهران)
جامعه اسلامی دانشجویان آقای صدری
انجمن اسلامی دانشجویان آقای میدانی
جهاد دانشگاهی -

- شورای فرهنگی دانشکده
اعضا:
دکتر علی فیضی (ریاست دانشکده) - دکتر حمید صادقیان - علی‌اکبر فتحعلی‌زاده - امیرحسین ضیایی مشهدی - صفیه صادقیان روشنایی - حسین زشکی - حجت‌الاسلام بنکدار - حسین نوری - مسئولین تشکل‌های دانشجویی

توالی برگزاری جلسات: دو ماه یکبار