فعالیت‌های خوابگاهی

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اهم فعالیتهای فرهنگ‌کده

مناجات

مناجات

مناجات   از ماه بهمن بعد از نماز مغرب و عشاء، قرائت...

حلقه معرفت

حلقه معرفت

حلقه معرفت   حلقات معرفت در برخی از شبها و با حضور...

تفسیر قران

تفسیر قران

تفسیر قران   همزمان با شروع دور جدید قرائت یک صفحه از...

مراسم عزاداری دهه دوم فاطمیه

مراسم عزاداری دهه دوم فاطمیه

مراسم عزاداری دهه دوم...

جلسه آموزش روخوانی و تجوید

جلسه آموزش روخوانی و تجوید

جلسه آموزش روخوانی و تجوید   جلسه آموزش روخوانی و...

آماده سازی مسجد

آماده سازی مسجد

آماده سازی مسجد جهت برگزاری مراسم شهادت حضرت زهرا (سلام ا... علیها) توسط...