فرهنگ‌کده‌های

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اهداف و رسالت فرهنگ‌کده‌ها

- ارتباط مستقیم با اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه
- همکاری و همفکری نزدیک با تشکل‌ها و کانون‌ها در جهت ارتقاء کمی و کیفی فعالیت‌ها و رفع موانع
- راهبری و نظارت بر فعالیت‌های فرهنگی- دینی
- شناسایی نیازها، ظرفیت‌ها و استعدادهای فرهنگی- دینی
- رصد، ارزیابی و آسیب‌شناسی فعالیت‌های فرهنگی- دینی
- استقرار کارشناس مسایل دینی جهت پاسخگویی به سوالات و شبهات دینی
- ارایه مشاوره دینی در حیطه‌های اخلاقی، اعتقادی و احکام
- ایجاد زمینه‌ی حضور و فعالیت فرهنگی حداکثری برای مخاطبان

رابطین فرهنگ‌کده

علی‌اصغر سعیدی نژاد/ فرهنگکده دانشکده بهداشت /
حسین غلامی/ دانشکده داروسازی /
محمدهادی میرزایی نیا/ فرهنگکده دانشکده پزشکی /
محسن زاده ابراهیم مکی/ بیمارستان خاتم‌الانبیاء /
مسعود پورشفیعی/ فرهنگکده دانشکده پرستاری /
قاسمعلی احمدی/ فرهنگکده بیمارستان قائم(عج) /
علی بنکدار/ فرهنگکده پیراپزشکی /
محمد امیری/ فرهنگکده بیمارستان طالقانی /