توانمندسازی اساتید

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

معرفی مرکز

مرکز هم‌اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی در سال 1380 با هدف ساماندهی و ارتقاء فعالیت‌های فرهنگی ویژه استادان و ایجاد ارتباط میان تصمیم‌گیران و مدیران نظام با بدنه عظیم علمی کشور در نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها تشکیل و راه‌اندازی شد.
این مرکز از طریق ارتباط دوسویه با استادان و اعضای هیات علمی دانشگاه‌های سراسر کشور تلاش می‌کند تا به راهکارهای عملیاتی و کاربردی در حوزه‌های گوناگون دست یابد. این راهکارها می‌تواند برای مسئولان و برنامه‌ریزان نهادها، دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط با این موضوعات، مفید بوده و گره‌گشایی مسائل و مشکلات آنان باشد.
هم‌اکنون بیش از 300 دانشگاه و مرکز آموزش عالی در سراسر کشور دارای دفتر هم‌اندیشی استادان است که با مسئولیت یکی از اعضای هیئت علمی به عنوان دبیر هم‌اندیشی اداره می‌شود.
از سال 1389 مسئولیت خطیر تامین مدرس و محتوای علمی دوره‌های دانش‌افزایی استادان دانشگاه‌های سراسر کشور مطابق آئین‌نامه ارتقاء به این مرکز واگذار شده است که تا پایان سال 1394 بالغ بر 60 هزار استاد در این دوره‌ها شرکت نموده و صدها نشست هم‌اندیشی، اردو، همایش و برنامه متنوع فرهنگی نیز برگزار شده است.