دوره‌های آموزش عمومی کارکنان

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
هر سازمان در برنامه آموزش نیروی انسانی خود جهت‌ها و تاکیدهایی را منظور می‌کند تا از این طریق بتواند در راستای اصلاح رفتار کارکنان خود تغییراتی را به وجود آورد، تغییرات و اصلاحاتی که اعتلای سازمان را موجب شود.
بر این اساس دانشگاه علوم پزشکی مشهد دوره‌های آموزش کوتاه مدت را تدوین نموده است. شرکت در دوره‌های آموزشی کوتاه مدت بخشی از وظایف کارمندان محسوب می‌گردد.
با توجه به نیاز کارکنان به کسب مهارت‌های عمومی و اجتماعی و همچنین مباحث اعتقادی که زمینه‌ساز ایجاد زندگی مطلوب و کارآمد می‌باشد و تقاضای بالای کارکنان برای شرکت در کارگاهها نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری با همکاری اداره آموزش نیروی انسانی دانشگاه کارگاه‌هایی را در این رابطه تدوین و برگزار می‌نماید. این کارگاه‌ها معمولاً با دعوت از اساتید برجسته و صاحب نام و به صورت حضوری برگزار می‌شود و موضوعات متنوعی دارند و شرکت در آن‌ها موجب کسب امتیاز آموزش ضمن خدمت است.

فعالیتها

همایش‌ها

معرفی

کارشناس مسئول واحد توانمندسازی کارکنان