فرهنگ‌کده‌های

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اهداف و رسالت فرهنگ‌کده‌ها

- ارتباط مستقیم با اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه
- همکاری و همفکری نزدیک با تشکل‌ها و کانون‌ها در جهت ارتقاء کمی و کیفی فعالیت‌ها و رفع موانع
- راهبری و نظارت بر فعالیت‌های فرهنگی- دینی
- شناسایی نیازها، ظرفیت‌ها و استعدادهای فرهنگی- دینی
- رصد، ارزیابی و آسیب‌شناسی فعالیت‌های فرهنگی- دینی
- استقرار کارشناس مسایل دینی جهت پاسخگویی به سوالات و شبهات دینی
- ارایه مشاوره دینی در حیطه‌های اخلاقی، اعتقادی و احکام
- ایجاد زمینه‌ی حضور و فعالیت فرهنگی حداکثری برای مخاطبان

رابطین فرهنگ‌کده

نعمت الله صابر نوچمنی/ کارشناس ستاد تبلیغ /
نعمت الله صابر نوچمنی
نعمت الله صابر نوچمنی/ کارشناس ستاد تبلیغ /
خلاصه سوابق علمی و فرهنگی

حسین غلامی/ دانشکده داروسازی /
خلاصه سوابق علمی و فرهنگی
محمدهادی میرزایی نیا/ فرهنگکده دانشکده پزشکی /
خلاصه سوابق علمی و فرهنگی
محسن زاده ابراهیم مکی/ بیمارستان خاتم‌الانبیاء /
خلاصه سوابق علمی و فرهنگی
مسعود پورشفیعی/ فرهنگکده دانشکده پرستاری /
خلاصه سوابق علمی فرهنگی
قاسمعلی احمدی/ فرهنگکده بیمارستان قائم(عج) /
خلاصه سوابق علمی و فرهنگی
علی‌اصغر سعیدی نژاد/ فرهنگکده دانشکده بهداشت /
خلاصه سوابق علمی و فرهنگی
علی بنکدار/ فرهنگکده پیراپزشکی /
خلاصه سوابق علمی و فرهنگی
احسان ایزدی‌پور/ فرهنگکده بیمارستان طالقانی /
خلاصه سوابق علمی فرهنگی