آشنایی با ائمه معصومین (علیهم‌السلام)

  نام معصوم نام لقب نام پدر نام مادر تاریخ تولد محل تولد دوران رهبری به سال مدت عمر به سال تاریخ شهادت نام قاتل محل دفن
1 حضرت محمد(صلی‌الله علیه و آله) محمد مصطفی عبدالله آمنه 17 ربیع‌الاول عام‌الفیل مکه 23 63 28 صفر
11هـ
زن یهودی با زهر مدینه
2 حضرت فاطمه (سلام‌الله علیها) فاطمه  زهرا محمد خدیجه 20 جمادی‌الاخر
5 بعثت
مکه - 18 13 جمادی‌الاول یا
3 جمادی‌الاخر
11هـ
صدمات وارده توسط دشمن نامعلوم
3 امام علی (علیه‌السلام) علی مرتضی ابوطالب (عمران) عمران 13 رجب
10 سال قبل بعثت
مکه 30 63 21 رمضان
40هـ
عبدالرحمان ابن ملجم نجف
4 امام حسن مجتبی (علیه‌السلام) حسن مجتبی علی فاطمه 15 رمضان
3هـ
مدینه 10 47 28 صفر
50هـ
جعده با زهر بقیع
5 امام حسین (علیه‌السلام) حسین سیدالشهداء علی فاطمه 3 شعبان
4هـ
مدینه 10 57 10 محرم
61هـ
شمر بدستور یزید کربلا
6 امام سجاد (علیه‌السلام) علی زین‌العابدین حسین شهربانو 5 شعبان
38هـ
مدینه 35 57 12 یا 25 محرم
95هـ
ولیدبن عبدالملک با زهر بقیع
7 امام محمدباقر (علیه‌السلام) محمد باقر علی فاطمه 3 صفر یا یک رجب
57هـ
مدینه 19 57 7 ذی‌الحجه
114هـ
ابراهیم ابن ولید با زهر بقیع
8 امام جعفر صادق (علیه‌السلام) جعفر صادق محمد ام فروه 17 ربیع‌الاول
83هـ
مدینه 34 65 25 شوال
148هـ
منصور عباسی با زهر بقیع
9 امام کاظم (علیه‌السلام) موسی کاظم جعفر حمیده 7 صفر
128هـ
ابواء 35 55 25 رجب
183هـ
هارون با زهر کاظمین
10 امام رضا (علیه‌السلام) علی رضا موسی تکتم 11 ذی‌القعده
148هـ
مدینه 20 55 آخر صفر
203هـ
مامون با زهر مشهد
11 امام محمدتقی (علیه‌السلام) محمد جواد علی سبیکه 10 رجب
195هـ
مدینه 18 25 آخر ذی‌القعده
220هـ
ام‌الفضل بدستور معتصم با زهر کاظمین
12 امام علی‌النقی (علیه‌السلام) علی هادی محمد سمانه 15 ذی‌الحجه
یا 2 رجب
212هـ
مدینه 33 42 3 رجب یا 27 جمادی‌الاخر
254هـ
معتزّ با زهر سامرا
13 امام حسن عسکری (علیه‌السلام) حسن عسکری علی حُدیث 8 ربیع‌الاخر
232هـ
مدینه 6 28 8 ربیع‌الاول
260هـ
معتمد عباسی با زهر سامرا
14 امام زمان (عجل‌الله تعالی فرجه) م.ح.م.د مهدی حسن نرجس 15 شعبان
255هـ
سامرا از سال 260هـ شروع شده است امام قائم(عجل‌الله تعالی فرجه) زنده و از نظرها غایب هستند.