موضوعات وصیت‌نامه شهدا

شهید محمودرضا عابدی استاد
بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا و هاجروا و جاهدوا في سبيل الله به اموالهم و انفسهم اعظم درجه عند الله اولئك هم الفائزون سپاس فراوان خداوند بزرگ و متعال و عزوجل را كه بر ما منت نهاد و نعمت‌هاي بي‌كران عطا فرمود و ما را از حقارت‌هاي بيكران با لطف و كرم خود به بالا كشانيد تا از همراهي و همنشيني انسان‌هاي پست و فرومايه و اسفل‌السافلين به همدمي انسان‌هايي پاك و معصوم مويد گرديم و در كنار آنان همچنان اوج گيريم تا به معبود خويش قربت يابيم.
به گفته علي (ع) جهاد دري از درهاي بهشت است اما اين به اين معني نيست كه هر كس به آن راه يابد. شهادت لياقت مي خواهد. جهاد نيز لياقت مي خواهد. خيلي سخت است جان را به كف نهادن و از همه چيز حتي خانواده خويش گذشتن. اما آنان كه عشق خدا بر سرشان تلفح دارد و فرياد مظلومين و مستضعفين گوششان را خراش مي دهد چطور مي توانند به راه خدا را نگيرند و راه جهاد را پيشه نكنند. جهاد كليد رهايي است، كليد امنيت است. رعب و وحشت در دل دشمنان مي اندازد و آنها را ذليل و در مقابل، امت اسلامي را قوي و پرخروش مي گرداند. در زمان پيغمبر (ص) عده اي كه نمي توانستند به جهاد بروند حالا به هر علتي بسيار ناراحت بودند. ليكن امروز جوانان ما گريه هم مي كنند، خوشا به چنين ملتي. حقير به عنوان مسلماني ناچيز و بنده اي بسيار كوچك به همه مسلمانان توصيه مي كنم كه به مسئله جهاد اهميت بدهند و آن را گرامي بدارند، حتي بر جان هايشان. زيرا اين امر قرآن است كه اينان پيروزند. بنده نيز به حكم اين كه وظيفه شرعي و وطن دوستي خويش مي دانستم به اين كار همت گمارده ام و اميدوارم خداوند كريم قبول بفرمايد و ما را از جمله مجاهدين راه خود قلمداد نمايد. بارخدايا! ما چطور مي توانيم دستور تو را و ظلم بر مظلومين را و ستم بر محرومين را و تجاوز بر مسلمين را و خونخواري دشمنان را و نابودي اسلام را و كيان اسلامي را در خطر ببينم و ساكت بنشينم. خدايا به حكم تو برخاسته ايم، ما را قائم بدار و ياريمان كن كه همه اميد ما در مقابله با دشمنان غدار و جهانخوار تو هستي.
و اما بعد باري اگر خداي عزوجل بر بنده حقير خويش منت فراوان نهاد و بنده را لياقت عطاي فيض عظمايي نمود و همواره شيفته آنم و دنبالش و اگر بنده چنين لياقتي داشتم كه به مقام بالايي كه اولياء و امامان معصوم ما به آن رسيدند البته آنها بسيار والاترند و اگر بنده حقير لياقت داشتم كه مورد لطف خدايي قرار گيرم و به فيض بزرگ شهادت برسم بر شماست كه برايم خوشحالي كنيد. بر شماست كه لباس شادي بپوشيد، بر شماست كه خدا را شكر كنيد و بر شماست كه شهدا را در كل و راه آنان را از ياد نبريد و همواره در آن راه ثابت قدم باشيد. راه ما، راه پر خرج است ما با خون هاي هزارها جوان به اينجا رسيده ايم مفت آن را از دست ندهيد. نكند به خاطر ناراحتي، توهيني به رهبر انقلاب اسلامي و يا مسئولين مملكت اسلامي و يا خون شهدا بكنيد كه اين زهر است براي همگي و ما. اصولا انسان در از دست دادن چيزي ناراحت مي شود و به خدا، كسي كه شهيد مي دهد چيزي از دست نداده و بلكه بدست آورده. پس ناراحتي چرا؟ همواره خوشحال باشيد، اميدوارم خداي بزرگ به شما اجر فراوان عطا كند. مواظب باشيد كه شيطان گولتان نزند. ان شاء الله خداوند شما را هدايت فرمايد.
اما اينكه عده اي ما را فريب خورده مي دانند و ما را نادان تلقي مي كنند، اينان گمراهاني هستند كه از جهل ما را گمراه و خود را در راه مي دانند. در صورتي كه چنين نيست همچون كبكي هستند كه سر در برف كرده اند و چون كسي را نبينند فكر می كنند كه كسي نيز آنها را نمی بيند. اينان سر در لحاف دارند و خوشي آن را ديده و چشمان را به روي حقايق بسته اند، اميدوارم كسي از ماها از اين فرقه نباشند. و نيز اميدوارم تحت توجه ولي عصر (عج) و لطف خداي كريم همواره در راه حق ثبات قدم داشته باشيم و همواره مسلمان و مسلماني آگاه و وظيفه شناس و مسئول باشيم و بر خود اجازه ندهيم كه دشمنان خدا دين اسلام و مسلمين را حقير و خوار بشمارند و اميدوارم كه شما تداوم بخش راه خونين حسين و ساير شهداي اسلام باشيد. خدا را از ياد نبريد و از خود هوشياري نشان دهيد و اجازه ندهيد اسلام در خطر بيافتد.
دانشجوی شهیدمحمودرضا عابدی استاد
دانشجوی شهیدمحمودرضا عابدی استاد
نام دانشگاه: علوم پزشکي مشهد سال ورود: 1363
نام پدر: زین‌العابدین رشته تحصیلی: پزشکی
مقطع: دکترا-سال اول محل زندگی: مشهد
تاریخ تولد: 1344/06/01 محل شهادت: پنجوین
تاریخ شهادت: 1364/12/03 عملیات: والفجر 9
محل دفن: مشهد-خواجه ربیع

متن وصیت‌نامه

وصيت نامه دانشجوی شهید محمود رضا عابدي استاد:
بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا و هاجروا و جاهدوا في سبيل الله به اموالهم و انفسهم اعظم درجه عند الله اولئك هم الفائزون سپاس فراوان خداوند بزرگ و متعال و عزوجل را كه بر ما منت نهاد و نعمت هاي بي كران عطا فرمود و ما را از حقارت هاي بيكران با لطف و كرم خود به بالا كشانيد تا از همراهي و همنشيني انسان هاي پست و فرومايه و اسفل السافلين به همدمي انسان هايي پاك و معصوم مويد گرديم و در كنار آنان همچنان اوج گيريم تا به معبود خويش قربت يابيم. به گفته علي (ع) جهاد دري از درهاي بهشت است اما اين به اين معني نيست كه هر كس به آن راه يابد. شهادت لياقت مي خواهد. جهاد نيز لياقت مي خواهد. خيلي سخت است جان را به كف نهادن و از همه چيز حتي خانواده خويش گذشتن. اما آنان كه عشق خدا بر سرشان تلفح دارد و فرياد مظلومين و مستضعفين گوششان را خراش مي دهد چطور مي توانند به راه خدا را نگيرند و راه جهاد را پيشه نكنند. جهاد كليد رهايي است، كليد امنيت است. رعب و وحشت در دل دشمنان مي اندازد و آنها را ذليل و در مقابل، امت اسلامي را قوي و پرخروش مي گرداند. در زمان پيغمبر (ص) عده اي كه نمي توانستند به جهاد بروند حالا به هر علتي بسيار ناراحت بودند. ليكن امروز جوانان ما گريه هم مي كنند، خوشا به چنين ملتي. حقير به عنوان مسلماني ناچيز و بنده اي بسيار كوچك به همه مسلمانان توصيه مي كنم كه به مسئله جهاد اهميت بدهند و آن را گرامي بدارند، حتي بر جان هايشان. زيرا اين امر قرآن است كه اينان پيروزند. بنده نيز به حكم اين كه وظيفه شرعي و وطن دوستي خويش مي دانستم به اين كار همت گمارده ام و اميدوارم خداوند كريم قبول بفرمايد و ما را از جمله مجاهدين راه خود قلمداد نمايد. بارخدايا! ما چطور مي توانيم دستور تو را و ظلم بر مظلومين را و ستم بر محرومين را و تجاوز بر مسلمين را و خونخواري دشمنان را و نابودي اسلام را و كيان اسلامي را در خطر ببينم و ساكت بنشينم. خدايا به حكم تو برخاسته ايم، ما را قائم بدار و ياريمان كن كه همه اميد ما در مقابله با دشمنان غدار و جهانخوار تو هستي. و اما بعد باري اگر خداي عزوجل بر بنده حقير خويش منت فراوان نهاد و بنده را لياقت عطاي فيض عظمايي نمود و همواره شيفته آنم و دنبالش و اگر بنده چنين لياقتي داشتم كه به مقام بالايي كه اولياء و امامان معصوم ما به آن رسيدند البته آنها بسيار والاترند و اگر بنده حقير لياقت داشتم كه مورد لطف خدايي قرار گيرم و به فيض بزرگ شهادت برسم بر شماست كه برايم خوشحالي كنيد. بر شماست كه لباس شادي بپوشيد، بر شماست كه خدا را شكر كنيد و بر شماست كه شهدا را در كل و راه آنان را از ياد نبريد و همواره در آن راه ثابت قدم باشيد. راه ما، راه پر خرج است ما با خون هاي هزارها جوان به اينجا رسيده ايم مفت آن را از دست ندهيد. نكند به خاطر ناراحتي، توهيني به رهبر انقلاب اسلامي و يا مسئولين مملكت اسلامي و يا خون شهدا بكنيد كه اين زهر است براي همگي و ما. اصولا انسان در از دست دادن چيزي ناراحت مي شود و به خدا، كسي كه شهيد مي دهد چيزي از دست نداده و بلكه بدست آورده. پس ناراحتي چرا؟ همواره خوشحال باشيد، اميدوارم خداي بزرگ به شما اجر فراوان عطا كند. مواظب باشيد كه شيطان گولتان نزند. ان شاء الله خداوند شما را هدايت فرمايد. اما اينكه عده اي ما را فريب خورده مي دانند و ما را نادان تلقي مي كنند، اينان گمراهاني هستند كه از جهل ما را گمراه و خود را در راه مي دانند. در صورتي كه چنين نيست همچون كبكي هستند كه سر در برف كرده اند و چون كسي را نبينند فكر می كنند كه كسي نيز آنها را نمی بيند. اينان سر در لحاف دارند و خوشي آن را ديده و چشمان را به روي حقايق بسته اند، اميدوارم كسي از ماها از اين فرقه نباشند. و نيز اميدوارم تحت توجه ولي عصر (عج) و لطف خداي كريم همواره در راه حق ثبات قدم داشته باشيم و همواره مسلمان و مسلماني آگاه و وظيفه شناس و مسئول باشيم و بر خود اجازه ندهيم كه دشمنان خدا دين اسلام و مسلمين را حقير و خوار بشمارند و اميدوارم كه شما تداوم بخش راه خونين حسين و ساير شهداي اسلام باشيد. خدا را از ياد نبريد و از خود هوشياري نشان دهيد و اجازه ندهيد اسلام در خطر بيافتد. عرايض فراوان است و وقت تنگ، از خداي بزرگ پايداري در راه حق تمنا دارم. ربنا افرغ علينا صبرا و ثبت اقدامنا و النصرنا علي القوم الكافرين مشهد مقدس ــ محمود رضا عابدي استاد 1362/04/27