موضوعات در نهج‌البلاغه

اخلاق اداری در نهج‌البلاغه

نظارت و بازرسی
امام على (علیه‌السلام) بصراحت بيان مى‌فرمايد كه نظارت، بازرسى و پيگيرى كارها و رفتار كارگزاران نظام ادارى سبب مى‌شود كه آنان پايبند اخلاق ادارى شوند و اين امر ضامن امانتدارى و خوشرفتارى آنان است.
مهرورزی با مردم
علی (علیه‌السلام) چنان بر مهر‌ورزى اهتمام كرده كه آن را حقى از جانب مردمان بر گردن كارگزاران معرفى نموده و فرموده است كه هرچه كارگزاران بالاتر روند، بايد ميزان مهرورزى آنان به مردمان بيشتر شود.
نقش باورهای دینی در اخلاق اداری
در انديشه توحيدى امام على عليه‌السلام، ايمان به حقيقت هستى و باورهاى دينى، در اصلاح اخلاق ادارى نقشى مبنايى دارد.
رعایت انصاف و عدالت
امام على (علیه‌السلام) كارگزاران و كاركنان دستگاه ادارى خود را پيوسته به عدالت و انصاف فراخوانده است.
مدارا با مردم
در ديدگاه اميرمؤمنان (علیه‌السلام) رفق و مدارا با مردم، بهترين وسيله توفيق در امور است و بى‌گمان در اخلاق ادارى نقشى راهگشا و اساسى دارد.
امانتداری
اگر انسان كار و مسئوليت را امانت بداند، بى‌گمان حرمت آن را پاس مى‏‌دارد و تلاش مى‏‌كند كه بخوبى آن را پيش ببرد و بالنده سازد.
نهی از خودکامگی
امام على (علیه‌السلام) در تمام دوران حكومت خود تلاش كرد تا زمينه‌هاى خودكامگى را در عرصه‌هاى گوناگون بزدايد و اصل نفى خودكامگى را در نظام ادارى خود حاكم سازد.
نگاه به مردمان
اخلاق ادارى مطلوب زمانى سازمان مى‏‌يابد كه كاركنان نظام ادارى به مردمان از منظرى درست بنگرند، خود را كارگزار، خزانه‏‌دار، وكيل و خدمتگزار مردم ببينند.